Poniższe zdjęcia przedstawiają jak wykonać zawieszkę.

Opracowanie: Magda