Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje KANDYDATÓW do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca zajmuje się przede wszystkim:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu,
  • pomocą dzieciom w nauce,
  • udzielaniem wskazówek w gotowaniu oraz sprzątaniu,
  • wsparciem w utrzymywaniu higieny osobistej, racjonalnym prowadzeniu
  • budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielaniu rad dotyczących opieki i wychowania dzieci.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej,
ul. Graniczna 24a,
72-003 Dobra

tel: (91) 311 33 93 lub (91) 424 19 79