Do wykonania potrzebne nam będą:

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najpiękniejsze życzenia.

Do wykonania świecznika potrzebować będziemy: