Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przypomina, iż od 1 lutego 2021 roku można składać wnioski przyznające prawo do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 01 czerwca br. do dnia 31 maja 2022 roku.

Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Informuje, że od dnia 20 października obsługa interesantów w Zespole Świadczeń Rodzinnych odbywa się następujących godzinach.

Zapraszamy osoby od 65 roku życia zamieszkałe na terenie naszej gminy do skorzystania z oferty szczepień ochronnych przeciwko grypie. Przypominamy, iż szczepienia dla mieszkańców są bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Dobra w ramach realizacji Gminnego Programu Zdrowotnego na 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych. Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.