Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody w 2022 r. nie przekroczyły:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej wsparła nowym sprzętem Komisariat Policji w Mierzynie, który będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych z lokalną społecznością.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w OPS w Dobrej.

Przez 19 pierwszych dni listopada prowadzana jest światowa kampania „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.

Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

Wójt Gminy Dobra ogłasza konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby do pracy na stanowisku - wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Grzepnicy (1/2 etatu).