Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

Wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”.

Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Na mocy podjętej uchwały kryterium dochodowe, w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zostało podwyższone do 200%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

  • 1 552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1 164 zł),
  • 1 200 zł - dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 900 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmie nieodpłatnie zadaszony kontener lub wiatę o wymiarach: szerokość - maksymalnie 2,5 metra, długość - od 3 do 5 metrów, wysokość: do 2 metrów, najlepiej z możliwością zamknięcia np. kłódką.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmie sprawną pralkę automatyczną dla młodej mamy samotnie wychowującej dwoje dzieci.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWCA - ROBOTNIK GOSPODARCZY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

Od stycznia 2023 r. dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ośrodek Pomocy społecznej w Dobrej informuje, że Spółka PGE Paliwa podpisała umowę z X-Comfort Mateusz Dymski dotyczącą sprzedaży wegla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.