Poniżej publikujemy PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK o dodatek osłonowy.

Informujemy, że ustalony został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Ustawa zakłada, że Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o wypłatę dodatku.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie beneficjentów oraz pracowników Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny z siedzibą w Dołujach informuje, iż dyżury interwencyjno-konsultacyjne realizowane są w siedzibie Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie ul. Energetyków 10 po wcześniejszym indywidualnym umówieniu telefonicznym.

W 2021 przypada 30 rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Zapraszamy osoby od 65 roku życia zamieszkałe na terenie naszej gminy do skorzystania z oferty szczepień ochronnych przeciwko grypie. Przypominamy, iż szczepienia dla mieszkańców są bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Dobra w ramach realizacji Gminnego Programu Zdrowotnego na 2021 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Informuję, że do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Jednocześnie przypominam, że od stycznia 2021 r. podmiotem wypłacającym pomoc materialną o charakterze socjalnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A.