Punkt Pomocy Okresowej to ogólnodostępna szafka, w której znajdują się produkty menstruacyjne. Każda osoba potrzebująca może anonimowo zabrać z niej podpaski czy tampony, a każda osoba, która chce pomóc, może coś w niej zostawić.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zwraca się do mieszkańców gminy Dobra z apelem o wsparcie w postaci przekazania używanych mebli i sprzętu AGD dla samotnej matki z dziećmi, celem wyposażenia lokalu socjalnego przekazanego przez Urząd Gminy Dobra.

1 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 drogą tradycyjną czyli za pośrednictwem poczty lub podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Zespół Świadczeń Rodzinnych zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami Zespołu Świadczeń Rodzinnych możliwy jest telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę e-PUAP.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przypomina, iż od 1 lutego 2021 roku można składać wnioski przyznające prawo do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 01 czerwca br. do dnia 31 maja 2022 roku.

Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Informuje, że od dnia 20 października obsługa interesantów w Zespole Świadczeń Rodzinnych odbywa się następujących godzinach.