Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 39 168 zł Kwota dofinansowania Programu wynosi 39 168 zł.

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL Obywatelom Ukrainy spełniającym powyższe warunki przysługuje prawo do:

Od 1 grudnia 2021 roku swoją działalność wznowiło Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.

Urząd Gminy Dobra wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek ogłosiły zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy. Mieszkańcy mogą przekazywać potrzebne rzeczy do 3 punktów na terenie gminy.

Gmina Dobra wspiera mieszkańców Ukrainy i jest przeciwna wszelkim działaniom wojennym prowadzonym na terenie demokratycznego kraju.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Zespół Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami Zespołu Świadczeń Rodzinnych możliwy jest telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę e-PUAP.

Poniżej publikujemy PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK o dodatek osłonowy.