Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: opiekunki dla osób starszych.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest związany z działaniami na rzecz osób starszych w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje KANDYDATÓW do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z oferty wakacyjnej realizowanej przez świetlice wiejskie.

Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Polickiego, masz 60 lat lub więcej oraz chcesz zadbać o swoją kondycję fizyczną, rozwijać pasje i zainteresowania w miłym towarzystwie – zapraszamy na zajęcia w Dziennym Domu Senior+ w Policach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej po raz drugi włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”. Jest to Globalny Ruch Społeczny na rzecz Bliskości zainicjowany 11 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmie nieodpłatnie zadaszony kontener lub wiatę o wymiarach: szerokość - maksymalnie 2,5 metra, długość - od 3 do 5 metrów, wysokość: do 2 metrów, najlepiej z możliwością zamknięcia np. kłódką.