Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej po raz kolejny włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”. Jest to Globalny Ruch Społeczny na rzecz Bliskości zainicjowany 12 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.
W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

W miejscowości Grzepnica doszło do pożaru domu jednorodzinnego, pozbawiając małżeństwo dachu nad głową.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody w 2022 r. nie przekroczyły:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej wsparła nowym sprzętem Komisariat Policji w Mierzynie, który będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych z lokalną społecznością.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w OPS w Dobrej.

Przez 19 pierwszych dni listopada prowadzana jest światowa kampania „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.