Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)
    - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 załącznik nr 12 do Programu.

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a, Dobra

  • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni od 7:00 do 15:00),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 424 19 79

Załączniki:

  1. Załącznik nr 7
  2. Załącznik nr 12

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 51 tysięcy złotych i pochodzi z Funduszu Solidarnościowego.