Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody w 2022 r. nie przekroczyły:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy dla gospodarstwa wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • 1 osobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł /286,00 zł*,
  • 2-3 osobowe gospodarstwo otrzyma 343,20 zł / 429,00 zł*,
  • 4-5 osobowe gospodarstwo otrzyma 486,20 zł / 607,80 zł*,
  • 6 i więcej osobowe gospodarstwo otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł*.

* Podwyższony dodatek można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Niezbędne jest tu zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.
Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek można złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra,
  • za pośrednictwem systemu informatycznego ePUAP.

 

WNIOSEK:

>> POBIERZ <<