Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w OPS w Dobrej.

Wymagania i kwalifikacje zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu (91) 424 19 79.

Rozpoczęcie pracy od 1 stycznia 2024 roku.