Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby do pracy na stanowisku - wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Grzepnicy (1/2 etatu).

Osobą pracującą z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

  1. w przypadku wychowawcy:

a) wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub,

– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (91) 424 19 79