Informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanego w okresie do 31 grudnia zapotrzebowania na okres następny, tj. od 1 stycznia 2023 roku.

Oznacza to, że osoby, które nie zakupią paliwa stałego lub dokonają jego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystaną ilość paliwa stałego będą mogły zakupić na preferencyjnych warunkach po 1 stycznia 2023 roku.

Ponadto, jeżeli mieszkaniec złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż 1,5 tony, będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku niewykorzystaną na ten rok część.