W związku z Obchodami Dni Zdrowia w Powiecie Polickim serdecznie zapraszamy na bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Kampania informacyjno-edukacyjna "Alzheimer – rozumiem – wspieram" ma na celu zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych (demencji) oraz potrzeb osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.
W tym celu zapraszamy osoby chętne powyżej 60 roku życia na bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej.

Termin i miejsce wykonania testów sprawności ruchowej i poznawczej:

3 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 20.00, Gmina Dobra ul. Poziomkowa 5B (Centrum Medyczne w Dobrej)

UWAGA: Obowiązuje rejestracja telefoniczna w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach pod numerem telefonu (91) 432 81 56. Ilość miejsc ograniczona.

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzyma niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.

Informacje szczegółowe:

Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej. Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do Internetu. Badanie to nie postawi diagnozy, ale wskaże czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Załączniki:

  1. Broszura - Potrzeby Chorych
  2. Ulotka - Alzheimer, Rozumiem, Wspieram