Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL Obywatelom Ukrainy spełniającym powyższe warunki przysługuje prawo do:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a - tel. (91) 311 33 93)
  >> pobierz wniosek <<
  Informacje dot. przetwarzania danych osobowych >> pobierz <<
 • świadczeń rodzinnych (tel. 91 311 38 10 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a)
  Obywatele Ukrainy zamieszkujący z dziećmi na terytorium Polski (realizacja poprzez platformę www.zus.pl, po zalogowaniu się profilem zaufanym) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy:
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,