Od 1 grudnia 2021 roku swoją działalność wznowiło Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.