W związku z trwającą pandemią COVID-19 mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie beneficjentów oraz pracowników Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny z siedzibą w Dołujach informuje, iż dyżury interwencyjno-konsultacyjne realizowane są w siedzibie Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie ul. Energetyków 10 po wcześniejszym indywidualnym umówieniu telefonicznym.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje w Przychodni „Salus” w Dołujach ul. Daniela 32.

W sytuacjach szczególnych gdy konieczne jest wejście w środowisko klienta interwencje odbywają się w miejscu zamieszkania w obecności pracownika socjalnego, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu z zachowaniem reżimu sanitarnego COVID-19.

W przypadku osób, u których dodatkowo zaistniało pokrzywdzenie przestępstwem w siedzibie Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie w ramach działalności Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem istnieje również możliwość poszerzenia oferty pomocy o bezpłatną pomoc prawną, psychiatryczną, mediatora i materialną, z czego klienci GOWR Dobra regularnie korzystają.

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny mając na uwadze zwiększenie dostępności pomocy dla mieszkańców Gminy Dobra, wdraża dyżury telefoniczne  w następujących terminach:

    •  poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00,
    •  wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00,
    •  środa w godzinach od 9.00 do 11.00,
    •  czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00,
    •  piątek w godzinach od 9.00 do 11.00.

Pracownik GOWR dyżuruje pod numerem telefonu: 663 604 607

Strona internetowa: http://www.sos.home.pl/