W 2021 przypada 30 rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) oraz 6 grudnia (rocznica masakry w Montrealu - zastrzelenia przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej).

W kampanii „16 dni..." co roku bierze udział ponad 2 000 organizacji w blisko 158 krajach.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

    • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
    • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
    • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
    • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
    • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
    • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji na ten temat możemy znaleźć na stronach:

Polska strona kampanii: http://kampania16dni.pl/

Międzynarodowa strona kampanii: https://16dayscampaign.org/