Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuję, że od sierpnia br. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości  9.792,00 zł.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Gmina Dobra realizuje Program opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika Programu w 2021 r. świadczonej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.