Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

 • zmiana sposobu wyliczenia dochodu, który będzie teraz ustalany według definicji z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) – pociąga to za sobą konieczność składania zaświadczeń o dochodach na nowych drukach,
 • zmiana sposobu obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego,
 • zmiana kryterium dochodowego, które będzie się teraz odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do kwoty najniższej emerytury,
 • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach,
 • rozszerzenie kręgu osób, którym dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał o osoby przebywające w:
          ◦ domu pomocy społecznej,
          ◦ młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
          ◦ schronisku dla nieletnich,
          ◦ zakładzie poprawczym,
          ◦ zakładzie karnym,
          ◦ szkole, w tym w szkole wojskowej
        - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ŚWIADCZENIA/DODATKI MIESZKANIOWE.