Prawo do świadczeń rodzinnych na nowy  okres świadczeniowy od dnia 1 listopada 2021  do dnia 31 października 2022 r.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną; przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, a od dnia 1 sierpnia br. także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a (Zespół Świadczeń Rodzinnych) lub za pośrednictwem poczty.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia br.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia br, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r. W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych (m.in. zakrywania ust i nosa) podczas osobistego wstawiennictwa w Zespole Świadczeń Rodzinnych.