Poniżej zamieszczamy bazy teleadresowe instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, z wyszczególnieniem podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.