„Poznajemy ptaki Polski i zasady ochrony bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” w Wisełce

15 dzieci z gminy Dobra wzięło udział w projekcie Fundacji Ekologicznej Laudato SI. Celem programu było przybliżenie dzieciom i młodzieży życia ptaków w Polsce.


Projekt obejmował zajęcia teoretyczne - pracownia przyrodnicza i wyjścia terenowe:

- ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka,
- badania ptaków na własnym terenie,
- obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku
- rozpoznawanie głosów , rozpoznawanie ptaków ze zdjęć, obrączkowanie, charakterystyka ptaków morskich i jeszcze wiele innych zagadnień.

Zajęcia były ciekawe, a po zajęciach wychodziliśmy na wycieczki po lasach, nad jeziora i nad morze. Wieczorami oglądaliśmy filmy, mieliśmy dyskoteki, konkursy, ognisko. Warunki lokalowe były dobre , a jedzenie smaczne. Dziękujemy organizatorom,nauczycielom, trenerom i opiekunom za bardzo dobrze zorganizowane zajęcia i pięknie spędzony czas.

autor: Janina Kapłon
foto: Janina Kapłon

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<