GMINNY OŚRODEK WSPARCIA RODZINY W DOŁUJACH

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem to jeden z ośrodków wchodzących w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Oddział Ośrodka na terenie gminy Dobra udziela pomocy rodzinie i osobom indywidualnym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej konfliktami rodzinnymi, przemocą, uzależnieniem, problemami wychowawczo-opiekuńczymi.

Adres Ośrodka na terenie Gminy Dobra: Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach, ul. Daniela 32, (Przychodnia Medycyny Rodzinnej „SALUS”), tel: (91) 433 68 97, 663 606 602, godziny przyjmowania: poniedziałek, wtorek 14:00 - 18:00, środa, czwartek, piątek 8:00 - 12:00

Pracujący specjaliści:pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny

Ośrodek oferuje specjalistyczną pomoc w zakresach:

Pomoc rodzinie i osobie znajdującej się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, uzależnieniem, demoralizacją, wykluczeniem, problemami wychowawczo-opiekuńczymi, trudną sytuacją bytowo-materialną i innymi sytuacjami, jak np. śmierć osoby bliskiej, rozwód w rodzinie, choroba oraz udzielanie specjalistycznej i wystandaryzowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc zorganizowana jest w oparciu o:

 • * Pomoc ambulatoryjną – udzielanie pomocy osobom zgłaszającym się do Ośrodka bądź kierowanym przez inne instytucje (policja, OPS, szkoły, ZOZy)
 • * Poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne
 • * Interwencję kryzysową
 • * Interwencje środowiskowe w środowiskach rodzinnych klientów i w instytucjach
 • * Inicjowanie i koordynowanie pracy doraźnych zespołów interdyscyplinarnych
 • * Współpraca z placówkami znajdującymi się na terenie Gminy, takimi jak: szkoła, ZOZy, OPS, itp.
 • * Jednolite Standardy Pracy z Osobami Pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działających w ramach „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Bezpłatna oferta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich:

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc:

 • * Prawną
 • * Psychologiczną
 • * Opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem - towarzyszenie osobie pokrzywdzonej przestępstwem w sytuacjach związanych z procedurą procesową
 • * Opiekuna dziecka pokrzywdzonego przestępstwem - przygotowywanie psychologiczne dziecka do udziału w procedurach prawnych
 • * Socjalną:
  • 1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  • 2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  • 3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • 4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  • 5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • 6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w pkt a - d;
  • 7. pokrywanie kosztów bonów żywnościowych.

Dla osób, które nie mogą bezpośrednio skontaktować się z Ośrodkiem mają możliwość skorzystania z internetowej porady prawnej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Ośrodka w Szczecinie: ul. Energetyków 10, tel: (91) 433 03 39, Godziny otwarcia: poniedziałek od 10:00 - 19:00, wtorek, czwartek od 10:00 do 18:00; środa, piątek od 8:00 do 16:00

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!