Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych

W związku z okresem zimowym i spadkiem temperatur, apelujemy do mieszkańców gminy Dobra o informowanie Ośrodka Pomocy Społecznej o miejscach przebywania osób bezdomnych. W dni powszednie, do godziny 15.00 zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu (91) 424 19 79 lub (91) 311 33 93.

Po godzinie 15.00 oraz w weekendy informacje te należy przekazać do Straży Gminnej w Dobrej dzwoniąc na numer (91) 311 52 56 lub na Komisariat Policji w Mierzynie (91) 821 73 11.

Osoby bezdomne, na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 4 kwietnia 2018 roku, kierowane są do Schroniska dla osób bezdomnych w Policach, mieszczącego się przy ul. Fabrycznej 21a.

Przed udzieleniem pomocy osobom bezdomnym pracownik socjalny, przeprowadza wywiad środowiskowy i dostosowuje formę pomocy do aktualnych potrzeb osoby bezdomnej.

Osobą bezdomną w rozumieniu art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Numer telefonu ogólnopolskiej infolinii ds. osób bezdomnych: 987

autor: Gracjan Broda
foto: Pixabay

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!