Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu „Dobry start”

„Dobry start” – obejmuje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny, niezależnie od dochodu rodziny.

Komu przysługuje 300+

1) Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych

2) Osobom uczącym się

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
- w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia.
- w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności
- w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wnioski będą przyjmowane

1) Drogą elektroniczną: od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

2) Drogą tradycyjną (papierową): od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone przed 1 lipca i po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia!

Wypłata świadczenia dobry start nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu wypłata nastąpi do 30 września 2018 r.

Wnioski można złożyć przez:

1) Internet za pomocą:

- Systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
- Portalu Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

2) Wysyłając pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

3)Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej – Zespół Świadczeń Rodzinnych (wejście jak do Urzędu Pracy) w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek: od 8.00 do 17.00
wtorek: od 8.00 do 15.00
środa i czwartek: od 7.00 do 15.00

Przypominamy, że piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta.

Wnioski w sprawie programu „Dobry Start” (300+) składa się zgodnie z miejscem zamieszkania.

>> POBIERZ WNIOSEK <<

autor: Krystyna Ryszkiewicz
foto: Krystyna Ryszkiewicz

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!