Terminy składania wniosków

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków; o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy.

Poniżej przedstawiamy informację o terminach przyjmowania wniosków i wypłat ww. świadczeń na nowy okres świadczeniowy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO okres świadczeniowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.
  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. - ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. - ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a – Dział Świadczeń Rodzinnych. Pytania proszę kierować pod nr tel. (91) 311 38 10.

autor: Krystyna Ryszkiewicz / kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
foto: własne

2 stycznia Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny!

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, mieszczący się przy ul. Granicznej 24A, będzie nieczynny.

Dzień wolny ustalono w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!