Terminy składania wniosków

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków; o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy.

Poniżej przedstawiamy informację o terminach przyjmowania wniosków i wypłat ww. świadczeń na nowy okres świadczeniowy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO okres świadczeniowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.
  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. - ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. - ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a – Dział Świadczeń Rodzinnych. Pytania proszę kierować pod nr tel. (91) 311 38 10.

autor: Krystyna Ryszkiewicz / kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
foto: własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!