Bezpatna pomoc prawna dla seniorów

Stowarzyszenie Nowy Koliber realizuje projekt: "Nieodpłatna omoc prawna dla seniorów:, którego celem jest niesienie pomocy prawnej da seniorów zamieszkałych w Szczecinie i okolicach.

W ramach projektu osobowy w wieku 60 lat lub starsze mogą uzyskać nieodpłatną pomoc w trakcie konsultacji, które odbywają się na terenie Szczecina. Projekt będzie trwał do końca 2016 roku.

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: www.senior.nowykoliber.pl oraz pod numerem telefonu 698 675 254.

autor: Gracjan Broda
foto: własne

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!