Świadczenie 500+: Informacja!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że na dzień 19 maja 2016 roku łączna liczba wniosków zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej jaka wpłynęła do naszego Ośrodka wynosi - 1319.

Na bieżąco pracownicy Ośrodka rozpatrują wnioski i wydają decyzje administracyjne nad podstawie, których nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego. Na dzień dzisiejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wydał 603 decyzje administracyjne, co oznacza że w dniach od 20 maja do 31 maja br. świadczenie z tytułu rządowego programu „Rodzina 500+” otrzymają 603 rodziny spośród 1319, które złożyły wnioski.

Jednocześnie informujemy, że wystąpiły problemy z oprogramowaniem do obsługi Świadczenia Wychowawczego skutkujące tym, że 146 wniosków jest w tak zwanym „zawieszeniu”. Od dnia 4 kwietnia prowadzimy korespondencję z dostawcą oprogramowania w sprawie wyeliminowania problemu i możliwości zaczytania wspomnianych wniosków. Jak poinformował dostawca oprogramowania zdiagnozowano już zaistniały problem i trwają intensywne prace mające na celu jego wyeliminowanie.

Osoby, które w dniach od 1 do 4 kwietnia 2016 roku złożyły wnioski o Świadczenie Wychowawcze drogą elektroniczną, a nie otrzymały jeszcze decyzji administracyjnej proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu weryfikacji statusu wniosku pod numerem telefonu (91) 311 38 10.

autor: Krystyna Ryszkiewicz
foto: własne

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!