Z opłatkiem u seniorów

W czwartek, 17 grudnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przy współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobrej zrealizował projekt „Z opłatkiem u Seniora, który kierowany jest do osób starszych i samotnych z terenu gminy. Osoby starsze i samotne często pozostają zostawione same sobie żyjąc w osamotnieniu z dala od rodziny i najbliższych.

- Zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia staramy się aby takie osoby mogły poczuć nie tylko magię nadchodzących Świąt, ale mieć świadomość, że pamiętamy o nich – mówi Magdalena Lipińska, pracownik socjalny Ośrodka.

Pracownicy socjalni wraz z dziećmi odwiedzili beneficjentów w ich domach składając świąteczne życzenia i wręczając drobne upominki.

- Dzieci z klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Dobrej przygotowały świąteczne kartki z życzeniami, które wręczyły odwiedzanym osobom. Śpiewały kolędy i recytowały wierszyki o tematyce bożonarodzeniowej, sprawiając tym samym, że chociażby przez chwilę nasi beneficjenci mogli poczuć magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia – mówi Monika Kalinowska, pracownik socjalny.

Do akcji zainicjowanej przed kilkoma laty przez pracowników socjalnych Ośrodka chętne włączają się uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej w Dobrej.

autor: Gracjan Broda
foto: OPS Dobra

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!