Wizyta Studyjna na terenie gminy Dobra w ramach projektu GPS dla rodziny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W środę, 10 czerwca br. odbyła się wizyta studyjna na terenie gminy Dobra w ramach projektu GPS dla rodziny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt innowacyjny, testujący realizowany na terenie gmin powiatu polickiego w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, partnerami projektu Powiatowy Urząd Pracy w Policach, oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Polic, Kołbaskowa, Nowego Warpna i Dobrej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet-matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dziesięciu gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Policach w osobach wicestarosty Pawła Mirowskiego oraz członka zarządu Beaty Chmielewskiej.

W trakcie wizyty studyjnej przybyli goście mieli okazję obejrzeć m.in. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej, Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Mierzynianka” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Mierzynie.

Gospodarzem spotkania była Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, która przedstawiła gościom założenia projektu, oraz jego realizację począwszy od 2012 roku. Wójt gminy Dobra Teresa Dera oraz sekretarz gminy Rozalia Adamska zaprezentowały z kolei jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się gmina Dobra poprzez prowadzone różnego rodzaju inwestycje.

autor: Gracjan Broda
foto: Rozalia Adamska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!